עלינומושב יודפת, מושב להתיישבות חקלאית, אשר מאז הקמתו אנו עוסקים בגידולים חקלאים וגידול בעלי חיים לכלכתנו ולשמירת הקשר עם סביבתנו.

 

עדר הבקר שלנו הוקם לאחר שנסגרו עדרי הצאן  בשנת  1996 ומוחזק עד היום בבעלות אגודה שיתופית חקלאית יודפת.מתוך הצורך להמשיך ולקיים את הרעיה בהר עצמון והשטחים סביב הישוב, וזאת לאחר שעדר הכבשים  שהיה ענף מרכזי בישוב נסגר מטעמים כלכליים.  את עדר האימהות אנחנו מגדלים במרעה כמעט כל השנה למעט זמן קצר בחורף בו אנו נותנים למרעה לנבוט מחדש. כל ההמלטות קורות במרעה בעדר מעורב עם הפרים והפרות הזקנות עד  למוות טבעי במרעה

במשך השנים נוהגים היינו לגמול ולמכור את העגלים וחלק מהעגלות לסוחר בקר המרבה במחיר ומשם היו ממשיכים העגלים את דרכם הידועה בתעשיית הבשר.

הכדאיות הכלכלית של עדרי הבקר בארץ הולכת ונשחקת בשנים האחרונות, זאת בעיקר בגלל פתיחת היבוא ללא הגבלה של עגלים ובשר מחו'ל מחד ועליה במחירי המזון, שכר עבודה וכו' מנגד.

 

הגענו להחלטה להשאיר ולגדל את העגלים שלנו אצלנו, לדאוג לגידולם הנאות ולצרוך את הבשר חזרה בתוך הישוב:

במישור הכלכלי, אנחנו מקווים לאזן את כלכלת העדר כך שיוכל להמשיך ולהתקיים ללא תלות במימון חיצוני.

במישור המוסרי, אנחנו לוקחים אחריות מלאה על העגלים שלנו, דואגים לגדל אותם בתנאים נאותים ומכבדים הכוללים מרחב נקי ומאוורור.

במישור הבריאותי, אנחנו מאכילים את העגלים באופן חופשי רק במזון בריא הכולל מרעה טבעי, חציר וגרעינים, ללא תוספות הנהוגות בשוק וכוללות בד"כ אנטיביוטיקה מניעתית, הורמוני גדילה ושאר תוספים.

במישור האידיאולוגי, השאיפה למשק בר קיימא, המגדל וצורך חזרה, כחלק מכלכלה מקיימת 

אנחנו בקשר רציף ותומך עם מגדלים וארגונים אשר שמו למטרה את נושא הגידול הנאות של בע''ח וחולקים ידע ומחקרים מכל העולם בתחום ...

נשמח לשמוע אם יש הערות, בקשות, תקלות כלשהן בעניין מערכת האתר וההזמנות, האריזה, הבשר וכו, אפשר דרך האתר ב 'צור קשר'.