רשימת נקודות חלוקה

יום  ישוב
 חמישי עד הבית   יודפת
חמישי בשוק איכרים שכניה בין 16:00 ל 17:00   קורנית שכניה
 יום שישי מ11:00 בבית של ליאור ואורי בר יוסף כמון
חמישי אחהצ עד שישי בבוקר בבית של דן ועדה סבר עצמון
יום שישי מ11:30 בבית של תימנה ואריאל  חרשים
 יום שישי בבוקר אצל רז ויעל לבני אבטליון
יום שישי מהבוקר אצל מלינה ואיציק חיימי הררית