רשימת נקודות חלוקה

יום  ישוב
 חמישי עד הבית   יודפת
חמישי בשוק איכרים שכניה בין 16:00 ל 17:00  שכניה
חמישי בשוק איכרים שכניה בין 16:00 ל 17:00 קורנית
חמישי בשוק איכרים שכניה בין 16:00 ל 17:00 מנוף
 יום שישי בפלאפל בין 11:00 ל14:00 עצמון
יום שישי מ11:30 בבית של תימנה ואריאל  חרשים
 יום שישי בבוקר אצל רז ויעל לבני אבטליון
יום שישי מהבוקר אצל מלינה ואיציק חיימי הררית